Oferujemy usługi w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych w budynkach handlowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, m.in.:

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
 • Instalacje oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz awaryjnego
 • Instalacje odgromowe, wyrównawcze i uziemiające
 • Rozdzielnice niskiego i średniego napięcia
 • Przyłącza kablowe oraz napowietrzne
 • Stacje transformatorowo-rozdzielcze stałe i kontenerowe
 • Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie
 • Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

Ponadto wykonujemy badania instalacji elektrycznych obejmujące m.in.

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie
 • Sprawdzanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Badanie rezystancji izolacji
 • Badanie ciągłości PE i małych rezystancji
 • Pomiary natężenia oświetlenia

o-firmie-75.jpg

o-firmie-74.jpg

o-firmie-73.jpg

o-firmie-72.jpg